Uluslararası Yaptırımlarının Gölgesinde Başarı Arayışı: Rus İşletmecilik Okulları


Creative Commons License

Negiz M.

MEF Üniversitesi V. Uluslararası Eğitim Bilimleri Öğrenci Konferansı, İstanbul, Turkey, 4 - 05 May 2024, pp.65

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.65
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Uluslararası Yaptırımlarının Gölgesinde Başarı Arayışı: Rus İşletmecilik Okulları


Muhammet Negiz

Araştırma Görevlisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü, muhammetnegiz@ktu.edu.tr


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin’in 22 Şubat 2022 tarihinde yapmış olduğu konuşma ile dünyaya ilan ettiği kararlar ve sonrasında Ukrayna’ya karşı başlatmış olduğu “özel operasyon” adlı askeri hareket Amerika, Avrupa Birliği ve İngiltere eksenli Batılı ülkeler ve müttefiklerinin Moskova yönetimine karşı ardı ardına sert yaptırım paketleri açıklamalarına neden olmuştur. Çokuluslu şirketlerin de dahil olduğu bu yaptırımlar, Rusya tarihindeki en kapsamlı ve şiddetli kararları bünyesinde barındırmakta ve Rusya’nın Batı bloğundan tamamen dışlanmasına ve son 30 yılda kurulan köprülerin yıkılmasına kapı aralamaktadır. Batılı ülkeler ve müttefiklerinin açıkladığı yaptırım kararları, Rusya’daki işletmecilik okullarını da etkilemiş ve birçok akreditasyon kurumu Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldığını duyururken, üniversiteler arası iş birlikleri, değişim programları, projeler ve araştırmalar iptal edilmiştir. Aynı şekilde reyting sıralamaları başta olmak üzere Rus yükseköğretim kurumları birçok platformdan çıkarılmıştır.

Bu çalışmada Rus işletmecilik okullarının uygulanan yaptırımlardan nasıl etkilendikleri ve ürettikleri çözümlerin neler olduğu sorusu üzerinde durulmuş ve bu kapsamda Rus basınında yer alan çevrimiçi içeriklerin nitel analizi yapılmıştır. Toplanan veriler kodlanarak kategoriler ve temalar oluşturulmuştur.

Ulaşılan bulgular neticesinde, Rusya'daki işletmecilik okullarının, uluslararası akreditasyonların ve iş birliklerinin askıya alınmasıyla karşı karşıya oldukları krizi fırsata çevirmeye çalıştıkları ve Batı merkezli işletmecilik eğitimini ulusal temelli olarak yeniden inşa etmeye çalıştıkları anlaşılmıştır. Bu kapsamda Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleri ile iş birliklerine giden işletmecilik okulları “yeni normale” uygun bir yapılanma üzerinde çalışmaktadır. Bu yeniden yapılanma sürecinde akademik kadro, eğitim müfredatı, sektörel ve bölgesel odaklılık, girişimcilik, yurtdışı formülleri, eğitim formatları, uygulamalı öğrenme, devletten vergi indirimi ve sübvansiyonlar, yaşam boyu öğrenme, değişen piyasa koşullarına uyum sağlama, dijital dönüşüm, yapay zekâ, pratik ve uygulama odaklı eğitim gibi başlıklara öncelik verildiği sonucuna ulaşılmıştır.


Anahtar Kelimeler: İşletmecilik Eğitimi, Rus İşletmecilik Okulları, Uluslararası Yaptırımlar