PEDIYATRI HEMŞIRELIĞI BECERI LABORATUVARIUYGULAMALARININ ÖĞRENCILERIN BECERI VEMEMNUNIYETLERINE ETKISI


KAHRİMAN İ. , HİNTİSTAN S. , ÇİLİNGİR D. , ÇOLAK B. , GÜVENİR B.

5. Uluslararası 16. UlusalHEMŞİRELİK KONGRESİ, 5 - 08 Kasım 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri