Ham Petrol Fiyatlarının Türkiye’de Sanayi Sektörüne Etkisinin Analizi


KÖSEOĞLU M. , TÜZEMEN S.

XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2017, 5 - 07 Ekim 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri