Akromegali Hastalarında Yumuşak Doku Değişikliklerinin Ultrasonografik Değerlendirilmesi


KOÇAK M., Civan N., KARKUCAK M., ÇAPKIN E., Karaca A., GARİPOĞLU ASLAN M., ...More

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 May 2014, pp.390

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.390
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Akromegali hastalarında kıkırdak, tendon ve sinir yapılarının ultrasonografik (USG) incelenmesi

Yöntem: Çalışmaya akromegali tanısı ile takip edilen 38 (20 bayan ve 18 erkek) hasta dahil edildi. Hastaların tanı süresi 75.6±79.5 ay idi. Hastaların klinik özellikleri ve laboratuar parametreleri kaydedildi. USG incelemesinde bilateral olarak dirsek humeral kartilaj, median sinir ve fleksör pollicis longus ve aşil tendonu capı değerlendirildi. 

Bulgular:  Hastaların 13 ünde (% 34,9) herhangi bir ekleminde ağrı ve 11’inde (%28,9)  ellerinde parestezik yakınmalar bulunuyordu. Akromegalik hastalarda, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında dirsek humeral kartilaj kalınlığında, median sinir çapında, fleksör policis longus tendonu ve aşil tendonunda belirgin artış saptandı (hepsi için, p<0.0001). USG ile yapılan ölçümler kendi aralarında korelasyon gösterirken, aynı korelasyon GH ve IGF-I  ile edilmedi. Akromegalik hastalar aktif (n=22) ve inaktif (n=16) olarak değerlendirildiğinde incelenen  parametreler içinde median sinir ölçümleri haricinde istatiksel olarak anlamlılık tespit edilmedi (tablo 1, 2, ve 3) (resim 1 ve 2).

Sonuç: Bu çalışmada akromegalik hastalıkların kas iskelet sistemine ait değişiklikleri, sinir ve kıkırdak incelemelerinin yanı sıra fleksör pollicis longus ve aşil tendonundaki değişimler USG aracığıyla gösterilmiştir. Median sinir çap ölçümlerinin aktif hastalarda inaktif hastalara kıyasla farklı olduğu görülmüştür. Akromegalide USG ile yumuşak doku değişiklikleri  tanımlanabilmektedir. İlaveten hastalığın aktivasyonunda, sinsi seyreden kas iskelet sistemi değişikliklerinin tespit edilmesinde ve kılavuzların geliştirilmesi amacıyla geniş çaplı prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.