İki aşamalı çoktan seçmeli test kullanılarak öğrencilerin maddenin tanecikli yapısı ünitesi ile ilgili alternatif kavramalarının belirlenmesi


KENAN O., ÖZMEN H.

International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology,, Konya, Turkey, 16 - 18 May 2014, pp.1094-1099

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1094-1099