Wildlife-Based Tourism Potential of Turkey


Creative Commons License

Sarı A., Arpacık A.

Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, vol.6, no.2, pp.355-364, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Wildlife-related tourism is an important economic contributor to wildlife management in developed countries. A significant portion of wildlife-related revenues is spent on conservation studies. In this study, we evaluated Turkey's hunting tourism statistics between 2000-2018, the number of visitors to protected areas, interviews with domestic and foreign eco-tourists from the Eastern Black Sea Region between 2016-2018. Topics that tourists complain about are lack of formal or voluntary guides to whom they can get information about the area, lack of alternative ecotourism activities and negative environmental conditions. When we compare our country with developed countries only in terms of revenues from hunting tourism, hunting tourism revenues of the USA is 6500 times higher and Germany 2500 times higher than Turkey. Tourists' interest increase day by day to wildlife-based tourism activities that contribute to the economies of developed countries in the world at a significant rate. But income derived from wildlife-based tourism activities in Turkey is far behind desired level and potential of our country. Increasing wildlife-related revenues in Turkey is constrained by poor wildlife management practices that stem from poor university-level wildlife education. Therefore, all stakeholders have to fulfil their roles and responsibilities fully in the management of natural resources and encourage both wildlife-related education and recruitment of qualified personnel with wildlife education in related institutions as possible as. That's when wildlife-related tourism income can be increased to the desired level by making necessary studies on wildlife management and conservation in Turkey.

Yaban hayatı odaklı turizm faaliyetleri, gelişmiş ülkelerde yaban hayatı yönetimine önemli bir ekonomik katkı sağlamaktadır. Elde edilen gelirlerin önemli bir kısmı koruma çalışmalarına aktarılmaktadır. Bu çalışmada Türkiye'nin 2000-2018 yılları arasında av turizmi istatistikleri, korunan alan ziyaretçi sayıları ve Doğu Karadeniz Bölümü'nde yer alan bazı korunan alanları 2016-2018 yılları arasında ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerle yapılan görüşmeler değerlendirilmiştir. Turistlerin en çok şikayet ettikleri konular olarak karşımıza; alan hakkında bilgi alabilecekleri resmi veya gönüllü rehber eksikliği, alternatif ekoturizm faaliyetlerinin eksikliği ve olumsuz çevre koşulları çıkmıştır. Sadece av turizminden elde edilen gelirler bakımından ülkemizi bu alanda gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Türkiye’nin av turizminden elde ettiği gelirden yaklaşık 6500 kat ve Almanya ise yaklaşık 2500 kat daha fazla yıllık gelir elde etmektedirler. Dünyada gelişmiş ülkelerin ekonomilerine önemli miktarlarda katkıda bulunan ve turistlerin ilgisinin her geçen gün arttığı ekoturizm veya yaban hayatı odaklı turizm faaliyetlerinden elde edilen gelirler Türkiye’de istenilen seviyenin ve ülkemizin potansiyelinin oldukça gerisindedir. Bugün yaban hayatı odaklı turizmden elde ettiğimiz gelirlerin yok denecek durumda olmasının en önemli nedeni, ülkemizdeki üniversite seviyesinde yaban hayatı eğitimine gereken önemin verilmeyişi ve yaban hayatı üzerine eğitim almış nitelikli personel eksikliğidir. Bu nedenle, tüm paydaşlar doğal kaynakların yönetiminde rollerini ve sorumluluklarını tam olarak yerine getirmeli ve hem yaban hayatı ile ilgili üniversite seviyesinde eğitimi hem de ilgili kurumlarda nitelikli personel görevlendirilmesini mümkün olduğu kadar teşvik etmelidir. İşte o zaman, Türkiye'de yaban hayatı yönetimi ve korunması konusunda gerekli çalışmalar yapılarak, yaban hayatı odaklı turizm gelirleri istenen seviyeye yükseltilebilir, kırsal kalkınma ve koruma çalışmalarına önemli oranda ekonomik katkılar sağlanabilir.