Jumbo Delici MAkinesinin Çalışma Performansı ve Spesifik Enerji Değerleri


ÇAPİK M. , YILMAZ A. O. , YAŞAR S. , YARALI O., ÇAVUŞOĞLU İ.

Tünelcilik ve Yeraltı Teknolojileri Dergisi, ss.90-96, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Tünelcilik ve Yeraltı Teknolojileri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.90-96

Özet

Kazı makinalarında kesme enerjilerini tahmin etmek için kullanılan temel parametrelerden biri spesifik enerjidir. Birim
hacimdeki malzemeyi kesmek için gerekli güç olarak tanımlanan spesifik enerji birimi kWh/m3’dir. Ayrıca uygulama
koşularına göre seçilecek makine performans tahminlerinin yapılması ve makina performans değerlendirilmesinde spesifik
enerji değerinin bilinmesi büyük önem arz etmektedir.
Bu çalışma Hopa-Borçka (Artvin) Cankurtaran karayolu tünelinde gerçekleştirilmiştir. Tünel giriş ve çıkış tüplerinden
belli noktalarda delici Jumbo makinaların performans değerlendirmeleri, net delme hızları ve spesifik enerji değerleri
hesaplanmıştır. Tünel sağ giriş 2+661,00 ve sol giriş 2+632,00 kodunda sırasıyla Tamrock AXERA 6 ve Sandvik DD320 tipi
makinelerin delme esnasında spesifik enerji değerleri hesaplanmıştır. Tünel sağ çıkış 4+948,90 ve sol çıkış 4+939,00 kodunda
Sandvik DD320 makinası ile spesifik enerji hesaplanmıştır. Ayrıca, Jumbo makinaların delik delme performansları
karşılaştırılmıştır.

Specific energy is one of the main parameters used to estimate the cutting energy in excavation machines. Specific energy
is defined as the power required to cut the per unit volume of material and its energy unit is kWh/m3. Also, according to
in the suitable the application conditions machine selection, performance prediction and evaluation of mechanical performance
is very important to know the value of specific energy.
This study was carried out in Hopa-Borcka (Artvin) Cankurtaran Highway Tunnel. The values of specific energy (kWh/
m3), net cutting rate (m3/h) and performance evaluation of Jumbo drill machines have been calculated at certain points on
tunnel entrance and tunnel exit tubes. Specific energy values were calculated by database collected from the tunnel right
entrance 2+661,00 and left entrance 2+632,00 tubes with Tamrock AXERA 6 and Sandvik DD320 respectively, during
drilling process. Specific energy values were calculated from the tunnel right exit 4+948,90 and left exit 4+939,00 tubes
with Sandvik DD320, during drilling process. In addition, drilling performances of the Jumbo machines were compared.