Zorunlu Deprem Sigortası Üzerine Bir Değerlendirme


ŞAHİN Y., PEHLİVAN A.

Mevzuat Dergisi, sa.1, ss.1-9, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2007
  • Dergi Adı: Mevzuat Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-9

Özet

Bu çalışmada, doğal afet, risk, risk yönetimi kavramlarına değinildikten sonra, sigortacılığın doğal afetler alanında yeri ortaya konulmaya çalışılmış; Türkiye’de doğal afet risklerinin azaltılması ve paylaştırılmasında 1999 öncesi dönemde “afetler fonu”nun, 1999 sonrası dönemde de zorunlu deprem sigortasının gördüğü işleve değinilmiş; zorunlu deprem sigortasının, sigortacılıktan beklenen yararları sağlamaya mani özellikler taşıdığına dikkat çekilmiş; sonuçta, sağlıklı bir şekilde işleyebilecek bir deprem sigortasının taşıması gereken özelliklerin neler olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır.

In this article natural disaster, risk and risk management are defined at first. Secondly, it is explained the functions of insurance in the field of natural disasters. Thirdly, it is indicated the disaster fund (before 1999) and compulsory earthquake insurance (after 1999) as a means of risk mitigating and sharing in Turkey. Fourthly, it is critisized the pros and cons of compulsory earthquake insurance. In the end it is proposed the characteristics of sound earthquake insurance.