Avrupa Birliği İltica ve Mülteci Politikalarının İflası ve Paradigma Değişiminin Gerekliliği


Creative Commons License

Soytürk M.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDergisi (Online), vol.20, no.3, pp.620-639, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

İltica ve mülteci politikaları Avrupa Birliği’nin son yıllarda çözüme kavuşturmak istediği fakat başaramadığı bir konudur. Birlik nezdinde uzun yıllardır çeşitli çözüm yolları aranmakla beraber şu ana kadar tüm tarafları memnun edecek bir sonuca ulaşılabilmiş değildir. AB tarihinde iltica ve mülteci politikalarını düzenlemek amacıyla yapılan ilk zirve İrlanda’nın başkenti Dublin’de düzenlenmiştir. 1990 yılında Dublin’de gerçekleştirilen zirvede alınan kararlar, iltica ve mülteci politikalarını tek çatı altında birleştirmek bağlamında AB’nin ilk ortak hareketinin temelini oluşturmaktadır. Dublin Sistemi ile yürürlüğe konulan temel prensipler geçerliliğini günümüze kadar muhafaza etmiştir. Halen yürürlükte olan Dublin-Sistemi her ne kadar imzalandığı yıllarda bir çözüm yolu olarak kabul edilmişse de günümüzde artık tarafları memnun edemeyeceği anlaşılmıştır. Ancak Dublin Sisteminin yetersizliklerine rağmen AB’nin farklı ve yeni bir paradigma arayışı içinde olduğunu söylemek oldukça güçtür. Peki tüm bu olumsuz tecrübelere rağmen, AB iltica ve mülteci politikaları açısından tüm üyelerinin üzerinde mutabakat sağladığı bir gelişme gösterebilecek midir? Veyahut bu gelişmeler yeni bir paradigma ortaya çıkarabilecek midir?