Sumela'nın Bilinmeyen Freskleri / The Unknown Frescoes of Soumela


Creative Commons License

KÖSE İ.

Akademi Kitabevi Yayınları, Trabzon, 2014

  • Basım Tarihi: 2014
  • Yayınevi: Akademi Kitabevi Yayınları
  • Basıldığı Şehir: Trabzon

Özet

Manastırlar, Budizm, Hinduizm ve Hıristiyanlıkta münzevi yaşamın bir parçası olarak gelişmişlerdir. Her üç dindeki çileci keşişler hayatlarını inandıkları dine dua ederek bağlı bulundukları manastırda, dünya nimetlerinden ve safahatından uzak bir şekilde geçirmeyi ibadetlerinin bir parçası olarak kabul etmekteydiler. 

Manastır yapımı için yer seçimi çok önemlidir. Manastırlar kalabalık yerleşim yerlerinden uzak, ulaşılması zor ve tenha büyük kaya oyuklarına, sarp kaya kütlelerinin vadiye hakim noktalarına yada ancak sarp yollardan ulaşılması mümkün olan tepelere inşa edilirlerdi. Bazen rahip ve rahibeler manastırlarda birlikte yaşarlar, tesisi birlikte yönetirlerdi. Sürgüne gönderilen prensler, muhalif hanedanlar ve din adamları manastırlarda hapsedilerek eğitimden geçirilir, aykırı fikir ve eylemlerden kurtulmaları sağlanırdı. Manastırların en büyük geliri bağışlar ve kendi vakfiyesinde olan civar köylerden topladığı vergilerdi.