Türkiye’nin 2006-2017 Dönemi Makroekonomik Performansı: Sihirli Kare Yaklaşımı


Al İ., Baday Yıldız E.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.33, no.1, pp.303-320, 2019 (Peer-Reviewed Journal)