TRABZON İLİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ALKOL KULLANIMI, ALKOL KULLANIM BOZUKLUĞU PREVALANSI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER


Creative Commons License

A.Gündoğmuş C., Turhan S., Bostan Y. E., Albayraktar A. K., Topbaş M., Beyhun N. E., ...More

2. Uluslararası Tıp, Sağlık ve İletişim Bilimleri Kongresi, Eskişehir, Turkey, 5 - 08 October 2022, pp.428-441

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.428-441
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Çalışmanın amacı Trabzon ili üniversite öğrencilerinde alkol kullanım prevalansı, alkol kullanım bozukluğu prevalansı ve etkileyen faktörleri değerlendirmektir. Kesitsel tipteki araştırmada 6213 kişi analizlere dahil edildi. Alkol kullandığını belirten öğrenciler mevcut alkol kullanıcısı olarak kabul edilmiştir. Alkol Kullanım Bozuklukları Tanımlama Testi ile Alkol kullanım bozukluğu değerlendirildi.Araştırmanın bağımlı değişkenlerini alkol kullanım durumu ve alkol kullanım bozukluğu durumu oluşturmaktadır. Sosyodemografik özellikleri, alkol kullanım özellikleri ve üniversite öğrenimine ilişkin faktörler bağımsız değişkenleri oluşturmaktadır. Kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında Ki-kare testi kullanıldı. Çok değişkenli analizler için Binary Lojistik Regresyon testi ile değerlendirildi. Trabzon ili üniversite öğrencilerinde alkol kullanım prevalansı %24,1 alkol kullanım bozukluğu prevalansı %4,9 bulunmuştur.