KANADA’DAKİ RYERSON ÜNİVERSİTESİ EBELİK BÖLÜMÜNDEN İZLENİMLER


Aktaş S., Çakır Koçak Y., Öztürk Can H.

1. Eebelikte Araştırma ve Geliştirme Derneği, İzmir, Turkey, 7 - 09 November 2018, pp.1-10

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-10
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

To share the information and impressions obtained for the Midwifery Department visited for academic purposes
at Ryerson University in Canada.
This review was created at the 31st ICM (International Confederation of Midwives) Midwifery Congress which is
a world congress in Canada (June 15-22, 2017). The congress secretaria organized a visit to midwifery department.
In this way some participants were able to make academic visits to the midwifery department within the congress.
In this context, the midwifery department could be investigated. Approval was obtained from the institution for
impression.
Ryerson University is one of Canada's distinguished public universities. In order to apply to the midwifery
department of this university as a student candidate; high school academic achievement grade, rap sheet, a letter
of response to questions that measure the interest and vision to the midwifery profession is required. wants from
candidates to answer the following basic questions in their response letter: “Why do you want to be a midwife

Kanada’da akademik amaçlı ziyaret edilen Ryerson Üniversitesi Ebelik Bölümüne yönelik elde edilen bilgi ve
izlenimleri paylaşmaktır.
Bu derleme, bir dünya kongresi olan 31. ICM (Uluslararası Ebelik Konfederasyonu) Ebelik Kongresi kapsamında
15-22 Haziran 2017 tarihleri arasında Kanada’da yapılan akademik ziyaretler sonucu oluşturulmuştur. Bu
kapsamda bir üniversitenin ebelik bölümü incelenebilmiştir. İzlenimler için kurumdan onay alınmıştır.
Ryerson üniversitesi, Kanada’nın seçkin devlet üniversitelerden biridir. Bu üniversitenin ebelik bölümüne öğrenci
adayı olarak başvurabilmek için; lise akademik başarı notu, sabıka kaydı, ebelik mesleğine yönelik ilgisini ve
vizyonun ölçen sorulara yanıt mektubu gerekmektedir. Adayların yanıt mektubunda şu temel sorulara cevap
vermeleri istenir: “Niçin ebe olmak istiyorsun? Ebelik mesleğine ne gibi katkılar sağlayacaksın? İyi ebe olmak
için, hangi deneyimlere sahipsin?” Öğrenci seçme jürisi yanıt mektubunu inceler ve uygun görürse adayı mülakata
çağırır. Mülakatı kazanan aday ebelik bölümünde öğrenci olur. Mülakattaki jüri üyeleri; adayın başvurduğu
üniversitenin öğretim elemanları ve klinikteki deneyimli ebelerlerden (senior) oluşmaktadır. Ryerson
Üniversitesi’nde ebelik eğitimi Türkiye’deki gibi 4 yıldır. Güz, Kış ve Bahar olmak üzere üç eğitim-öğretim
dönemi bulunmaktadır. Eğitimin üçüncü yılında yalnız bahar dönemi vardır. Ebelik Eğitim Programı (EEP) içeriği;
sağlık, sosyal ve biyolojik bilimlerin karışımından oluşmaktadır. EEP; klinik öncesi ve klinik olmak üzere iki
kısımdan oluşur. Klinik öncesi dönem, en az 1.5 yıl en fazla 2.5 yıl sürmektedir. Preklinik dönemi başarıyla
tamamlayan öğrenciler, klinik döneme geçebilmektedir. Klinik dönem 2.5 yıl sürmektedir. Klinik dönem, çok
yönlü ebelik becerilerinin ve ebelik felsefesinin geliştirilmesi amaçlanan, öğrenciden beklentilerin yüksek olduğu
dönemdir. Klinik uygulamalarda, mentörler görevlendirilmektedir. EEP; didaktik anlatım, simülasyon, laboratuvar
çalışmaları vb. tekniklerle sunulmaktadır. Öğrencilerin başlıca klinik alanları; ev, hastane, doğum merkezleri,
maternal birimler vb.’dir. Öğrencilerin mezun olabilmesi için tamamlaması gereken kriterler vardır.
Ryerson üniversitesi ebelik bölümünün eğitim içeriği; sağlık, sosyal ve biyolojik bilimlerin karışımından
oluşmaktadır. Farklı bir kültür ve ülke olarak ülkemizdeki ebelik mesleğini güçlendirmek ve anne-yenidoğan
sağlığını yükselmek için bu izlenimler çok önemlidir.