Avrupa Birliği'nin Yeni Sınırları ve Siber Güvenlik, Devletler Arasındaki Uyum Üzerine Bir Değerlendirme


Güntay V., Aktaş H.

XII. Galatasaray Üniversitesi Avrupa Günleri "Avrupa'nın Sınırlarına Çapraz Bakışlar: Uluslararası Hareketlilik, Güvenlik ve Sınırlar" Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 4 - 05 May 2015, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Conflict fact and bringing with it security studies in the nature of international relations, are remodelling at conditions of the period day by day. Borders of the states or composed immeasurableness with technologic developments have added a new security anxiety to this area. Whether there is an exact line of the borders in the continent has revealed a new concern with recent developments on behalf of cyber security. The harmony of the states of European Union, the applied policies of these states’ with developments and the meaning of the borders about states have great importance for the future. Sincerity as the most important fact in security and applying realistic policies are the main points which should be emphasize in this study field. What is the meaning of cyber security and cyber terrorism for European Union or which steps should be performed in this field are the main frameworks of this study.

Uluslararası ilişkilerin doğasındaki çatışma olgusu ve bunun beraberinde getirdiği güvenlik çalışmaları her geçen gün dönemin koşullarıyla birlikte yeniden şekillenmektedir. Devletler arasındaki sınırlar ya da teknolojik gelişmelerle birlikte oluşan sınırsızlıklar bu alanda güvenlik kaygılarına bir yenisini daha eklemiştir. Kıta içindeki sınırların kesin çizgilerle var olup olmadığı siber güvenlik adına yaşanan gelişmelerle birlikte yeni bir ilgi alanını daha ortaya çıkarmıştır. Avrupa Birliği ülkeleri adına nasıl bir uyumun söz konusu olduğu, güvenlik adına yaşanan gelişmelerin devletleri nasıl politikalar izlemeye sürüklediği ve sınırların devletler adına ne ifade ettiği gelecek açısından da önemli bir yere sahiptir. Güvenlik boyutundaki en önemli unsur olan samimiyet ve gerçekçi politikaların uygulanması bu çalışma alanı içerisinde ayrıca parantez açılarak vurgulanması gereken noktalardan biridir. Siber güvenlik ya da siber terörizm olarak adlandırdığımız alan Avrupa Birliği için ne ifade etmektedir ya da bu alanda ne tür adımlar atılmalıdır soruları bu çalışmanın da çerçevesini oluşturmaktadır.