Çocuk Müzesi Tasarım Anlayışında Milenyum Çağı Etkisi


Creative Commons License

Tavşan F., Bektaş U.

ISAS WİNTER 2019 4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design Proceedings, Samsun, Turkey, 20 - 22 November 2019, vol.4, pp.39-44

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 4
  • Doi Number: 10.36287/setsci.4.7.009
  • City: Samsun
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.39-44
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Çevresi ile sürekli etkileşim halinde olan çocuklar, gelişim süreçlerinde duyular yardımıyla aldıkları uyarıları zihinlerinde belirli etmenler doğrultusunda değerlendirerek davranış olarak adlandırdığımız olguyu ortaya koyarlar. Bu noktada çocukların içinde bulunduğu mekanla olan etkileşimleri çok önemlidir. Çocukların dünyayı anlaması ve çevresinde olup bitenleri anlamlandırması için çocuk gelişimini temel alan, onları öğrenmeye yönlendiren ve dünyada olup bitenleri kavramalarını sağlayan kültür mekanlarına ihtiyaçları vardır. Bu mekanların başında içeriklerini tüm yaşam alanlarından seçen müzeler gelmektedir. Bu çalışmada 2000 yılından günümüze çağdaş çocuk müzesi olarak tanımlanan müzecilik anlayışı ile çocuk müzelerinin, tasarım ve eğitim bağlamında geçirdikleri değişimler incelenmiştir. Yapılan gözlemler ve saptamalar ışığında, çocuk müzelerinin, sergileme tekniklerinin stabil ve sınırlı hareket alanlarından, dokunsal yüzeylere ve devinimsel hareketlerle interaktif eğitim veren, sanal gerçeklik üzerine yoğunlaşan alanlara dönüştüğü tespit edilmiştir