OPEN ALTERNATIVE FOR RESIDENTIALS; GREEN ROOF


Gülpınar Sekban D. Ü., Bekar M.

The Journal of Academic Social Science, vol.7, no.87, pp.355-362, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 87
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: The Journal of Academic Social Science
  • Page Numbers: pp.355-362
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Kent içinde barınma ihtiyacı arttıkça, kent planlamalarında konut alanlarına ayrılan parsel sayıları artmış hatta bu ihtiyacın karşılanması insanların yeşil alanlara olan ihtiyacının önüne geçmiştir. Öyle ki konut çevresi için ayrılan küçük ölçekli alanlar bile otopark ihtiyacının giderilmesi için kullanılmaya başlanmış buda konutlarda oturan insanların iyice yeşilden kopmasına neden olmuştur. Yaşanan problemlere çözüm bulabilmek için yeşil kent, peyzaj şehirciliği veya ekolojik kent gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. Bu kavramların temelinde konut alanlarının sahip olduğu her alanın yeşil alanlara dönüşmesi anlayışı ön plana çıkmış buda yeşil çatılar, çatı bahçeleri kavramını gündeme getirmiştir. Yeşil çatılar kent içinde bulunan mekanların hem ekolojik hem de ekonomik olarak değerlendirilmesi sağlamıştır. Bu çalışma Trabzon ilinde bulunan, yerleşim yerlerinin son zamanlarda oldukça hızlı bir şekilde arttığı gözlemlenen Yomra ilçesinde yapılmıştır. Çalışmada Yomra ilçesinin yerleşim yerleri ve açık yeşil alanları analiz edilmiştir. Analizler sonucunda yeşil çatı olarak kullanılabilecek alanlar tespit edilmiş ve örnek çalışma hazırlanmıştır. Çalışma sonucunda planlamada yeşil açık alanlara için vermeyen politikalara karşı konutların kendi alanlarını kullanıcıları için nasıl değerlendirebileceklerine dair öneriler geliştirilmiştir. Anahtar kelimeler: yeşil çatı, çatı bahçesi, peyzaj tasarımı, alternatif yeşil alanlar, sürdürülebilir kentler

As the need for housing within the city increases, the number of parcels allocated to housing areas in urban planning has increased and even meeting this need has prevented people from needing green spaces. Even so, even the small-scale areas reserved for the residential environment have begun to be used to eliminate the need for parking, which has caused people sitting in the houses to break away from the green. Concepts such as a green city, a landscape city or an ecological city have emerged in order to find solutions to the problems that exist. At the basis of these concepts, the concept of transforming every area of residential areas into green spaces has come to the forefront, which has brought the concept of green roofs and roof gardens to the foreground. The green roofs provided the ecological and economic evaluation of the places in the city. This study was carried out in the province of Yomra in Trabzon province where the settlement places have seen a considerable increase in recent times. In the study, settlements and open green areas of Yomra district were analyzed. As a result of the analyzes, the areas which can be used as the green roof were determined and the sample work was prepared. As a result of the study, proposals have been made on how the residents can evaluate their own areas for users against policies that do not provide for green open spaces in the plans. Keywords: green roof, roof garden, landscape design, alternative green areas, sustainable cities