Finike (Antalya) Orman Planlama Biriminin Vasküler Bitki Florası


Karaköse M., Terzioğlu S.

KSÜ Tarım ve Doğa Derg, cilt.23, ss.1144-1162, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Cilt numarası: 23 Konu: 5
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.18016/ksutarimdoga.vi.681247
  • Dergi Adı: KSÜ Tarım ve Doğa Derg
  • Sayfa Sayıları: ss.1144-1162

Özet

Bu çalışma 2012-2013 yılları arasında Finike Orman Planlama Birimi’nin vasküler bitki florasını tespit etmek amacı ile yapılmıştır. Çalışma alanı Antalya ili C2-C3 karelerinde, Akdeniz ile İran-Turan fitocoğrafik bölgeleri arasında kalmaktadır. Çalışma sonucunda 80 familyaya ait 523 vasküler bitki taksonu tespit edilmiştir. Tespit edilen bitki taksonlarından 3’ü Pteridophyta bölümüne, 520’si ise Spermatophyta bölümüne aittir. Spermatophyta bölümüne ait bitki taksonlarından 9’u (%1.7) Gymnospermae alt-bölümü, 511 (%98.3)’ü ise Angiospermae alt-bölümü içerisinde kalmaktadır. Tespit edilen 523 taksonun 437’si otsu, 45’i ağaç, 30’u çalı, 10’u tırmanıcı ve 1’i damarlı parazit formundadır. Çalışma sonucu tespit edilen 523 taksondan 67’si Türkiye için endemiktir. Çalışma alanının endemizm oranı ise %12.8 olarak hesaplanmıştır. Takson zenginliği dikkate alındığında en zengin familya 63 takson (%12) Asteraceae’dir. Bu familyayı sırası ile Lamiaceae (50 takson; %9.6), Fabaceae (35 takson; %6.7), Brassicaceae (33 takson; %6.3) ve Poaceae (30 takson; %5.7) takip etmektedir. Çalışma alanında saptanan 523 taksonun 265 (%50.7)’sinin fitocoğrafik bölgesi belirlenebilmiştir. Bu taksonlardan 214’ü (%40.9) Akdeniz, 26’si (%5) Avrupa-Sibirya, 25’i (%4.8) İran-Turan elementi olup geriye kalan taksonlar (258 takson; %49.3) geniş yayılışlıdır. Finike Orman Planlama Birimi içerisinde tespit edilen taksonlardan Hemikriptofitler 195 (%37.3) takson ile dominant durumda olup, bunu daha sonra Terofitler (135 takson) ve Fanerofitler (77 takson) karakterde hayat formları takip etmektedir.