Fizyoterapi eğitimi konusunda mezuniyet dönemi öğrencilerinden ve öğretim elemanlarından alınan geri bildirimlerin incelenmesi ve sonuçların değerlendirilmesi.


ERDEN A., Cavlak U.

International Teacher Educational Conference, Sharajah, United Arab Emirates, 5 February - 07 January 2014, pp.993

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Sharajah
  • Country: United Arab Emirates
  • Page Numbers: pp.993
  • Karadeniz Technical University Affiliated: No

Abstract

AIM: In this pilot study conducted in two universities offering physiotherapy education in Turkeythe aim is to evaluate final year physiotherapy students and teaching staff feedback in terms of physical environmentpossibilitiesand physiotherapy educationMETHODS: This study was conducted in two physiotherapy departments in Pamukkale University and Dumlupınar University. Final year physiotherapy students (N=102; mean age: 22.9±1.9 yrand teaching staff (N=11; mean age: 39.4±6 yrwere asked to give their feedback in terms of physical environmentpossibilities, and physiotherapy educationTo obtain the feedback from the participantstwo questionnaires were used: (1) the first questionnaire consisting of 25 questions reflecting the students and teaching staff feedback related physical environmentpossibilities, and physiotherapy education (cronbach alfa: 0.90); (2) the second one consisting of 20 questions reflecting the students satisfaction and dissatisfaction about teaching staff  (cronbach alfa: 0.95). RESULTS: While the students reported higher scores in terms of the curriculum and the effectviness of clinical placementthey gave negative feedback about physical envoirement of the classes and laboratuarsTeaching staff satisfied about clinical placement and professional competencies of the studentsThe teaching staff also gave negative feedback in terms of physical enviorementStudents rated their lecturers as poor in terms of communicationexam questionsand grading style. On the other handthe students satisfied with the teaching staff professional experiencescourse preparationand material used during the presentations in the classroomCONCLUSION: To keep higher the quality assurance in higher education and to offer relevant education in physiotherapythe steak holdersincluding students and teaching staff feedback should be considered. 

 

Key Wordsphysiotherapy education, student satisfaction, lecturer 

AMAÇ: Bu pilot çalışmanın amacıson sınıf öğrencileri ve öğretim elemanlarının üniversite ortamıolanakları ve fizyoterapi eğitiminden duydukları memnuniyet açısından geri bildirimlerini incelemektir.  

GEREÇ VE YÖNTEM: Araştırma Pamukkale ve Dumlupınar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde gerçekleştirilmiştir. Son sınıf öğrencilerinin (N=102; yaş ort.: 22.9±1.9 yıl) ve öğretim elemanlarının (N=11; yaş ort.: 39.4±6 yıl) üniversite ortamı, bölüm olanakları ve yürütülmekte olan fizyoterapi programından memnuniyetlerini değerlendirmek için iki anket kullanılmıştır: (1) öğrencilerin ve öğretim elemanlarının memnuniyet düzeylerini belirleyen 25 soruluk anket (cronbach alfa: 0.90); (2)  öğrencilerin öğretim üyelerini değerlendikleri 20 soruluk anket (cronbach alfa: 0.95). 

SONUÇLAR: Öğrencilerin eğitim programının içeriği, stajların etkinliği kategorisindeki memnuniyet düzeyi çok yüksek iken, fiziksel ortam ve araç-gereç yeterliliği kategorisinde çok düşüktü. Öğretim elemanlarının stajların etkinliği ve öğrenciye kazandırılan mesleki beceriler kategorisindeki memnuniyet düzeyi çok yüksek iken, fiziksel ortam kategorisinde çok düşüktü. Öğrencilerin, öğretim elemanlarını değerlendirdikleri ankette memnuniyet düzeyi iletişim becerileri,  sınav soruları ve not verme kategorilerinde çok düşük iken, ders hazırlığı,  kullanılan materyal ve bilgi paylaşımı-tartışma kategorilerinde çok yüksekti.  

KARAR: Üniversite eğitiminde kalite standartlarının yüksek tutulabilmesi ve uygun düzeyde eğitim verilebilmesi için paydaşların görüş ve önerilerinin dikkate alınması önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: fizyoterapi eğitimi, öğrenci memnuniyeti, eğitici