TEŞVİK MEKANİZMALARININ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ÜZERİNE ETKİSİ: RÜZGAR ENERJİSİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA


Tunçer M., Kaya H.

Karadeniz 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Ordu, Turkey, 28 - 29 August 2021, pp.158-165

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ordu
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.158-165
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Petrol, kömür, doğal gaz gibi yenilenemeyen enerji kaynaklarının ömrü sonsuz değildir. Ayrıca bu kaynakların küresel ısınma ve çevre kirliliğine neden olduğu bilinmektedir. Bunlara ek olarak enerjide dışarıya bağımlılığın önüne geçmek için de yerli üretimin yollarını aramak gerekmektedir. İşte yenilenebilir enerji ile sürdürülebilir, temiz ve yerli enerji üretiminin sağlanması mümkündür. Yerli ve yenilenebilir enerji üretiminin arttırılması için bazı teşvik programlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmanın amacı seçilmiş ülke uygulamaları üzerinden yenilenebilir enerjiye uygulanan teşvik politikalarının etkinliğinin ölçülmesidir. Çalışmada Türkiye’nin de içinde olduğu yenilenebilir enerji potansiyeli ve yatırımı yüksek olan beş ülke seçilmiştir. Bu ülkelere ait 1995-2019 yıllarına ait yıllık veriler kullanılarak teşvik politikalarının rüzgar enerjisinden üretilen elektrik enerjisi üzerindeki etkinliği ölçülmeye çalışılmıştır. Çalışmada yöntem olarak panel veri analizi kullanılmıştır.