Using Red Flags at Tax Audit


ABDİOĞLU H.

Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi), vol.0, no.36, pp.161-172, 2007 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

States need financial sources to be able to carry out their functions which are their existing reasons and the most important and powerful one of these financial sources is tax. Satisfaction of public needs at the highest level by providing efficiency and effectiveness at Taxation and so achieving financial, economical, social and legal aims can be possible by an efficient tax auditing. Using Red Flags (Deceit Adverbs) in order to realize the targets of Tax Audit is going to ensure great benefits to auditors.
Devletler varlık sebebi olan fonksiyonlarını yerine getirebilmek amacıyla finansman kaynaklarına ihtiyaç duyarlar ve bu finansman kaynaklarından en önemlisi ve güçlü olanı vergidir. Vergilemede etkinliğin ve verimliliğin sağlanarak kamunun ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanması ve bu suretle mali, ekonomik, sosyal ve hukuki amaçlara ulaşılması etkin bir vergi denetimi ile mümkündür. Vergi denetiminde amaçlanan hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak kırmızı bayrakların (hile belirteçleri) kullanılması inceleme elemanlarına çok büyük faydalar sağlayacaktır.