Analysis of Essential Oil from Calendula arvensis L. (Field Marigold Flowers)


Creative Commons License

Okan O. T.

Bartın Orman Fakültesi Dergisi, vol.26, no.1, pp.13-20, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, the quantity, structure, and classification of the essential oil obtained from the flowers of Field-grown Marigold (Calendula arvensis L.) individuals grown in the field environment in Maçka District, Trabzon Province, are presented. The essential oil of the collected and dried flowers was obtained using the Clevenger apparatus through the water distillation method. The components of the essential oil extracted from flowers were determined qualitatively using GC-MS/FID (Gas Chromatography-Mass Spectrometry/Flame Ionization Detector). The components that constitute 99.15% of the essential oil of field-grown Marigold have been identified. According to the results obtained, 74 known components were identified in the extracted essential oil from flowers, while only 2 components remained unidentified. The primary components of essential oil have been identified as %26.34 τ-kadinol, %10.99 δ-kadinol, %16.28 δ-kadinen, %8.79 α-thujen, and %6.04 α-pinen, respectively, in the order of their highest concentration. When considering the chemical classification of components identified in the flowers of Calendula arvensis L, sesquiterpenoids were found to be present at the highest proportion, amounting to 42.48%. When terpenes, terpenoids, or their derivatives were evaluated as components, it was found that they constituted 53 compounds and were present at an extremely high level of 93.32% in the essential oil of Calendula arvensis L.

Bu çalışma kapsamında, Trabzon İli, Maçka İlçesi’nde tarla ortamında yetiştirilen Portakal nergisi (Calendula arvensis L.) bireylerinden toplanan çiçeklerden elde edilen uçucu yağının miktarı yapısı ve bileşenlerin sınıflandırılmasına yer verilmiştir. Toplanan ve kurutulan çiçeklerin uçucu yağı Clevenger aparatı kullanılarak su destilasyonu metodu ile elde edilmiştir. Çiçeklerden alınan uçucu yağın bileşenleri kalitatif olarak GC-MS/FID (gaz kromatografisi-kütle spektrometresi) ile belirlenmiştir. Portakal nergisi bitki çiçeklerinin uçucu yağını oluşturan bileşiklerin %99,15’i tanımlanmıştır. Belirlenen sonuçlara göre çiçeklerden elde edilen uçucu yağda 74 bilinen bileşen tespit edilirken 2 bileşen ise belirlenememiştir. Uçucu yağın ana bileşenleri miktarları sırasıyla %26,34 τ-kadinol, %10,99 δ-kadinol, %16,28 δ-kadinen, %8,79 α-thujen ve %6,04 α-pinen olarak belirlenmiştir. Çiçek uçucu yağında belirlenen bileşenlerinin kimyasal sınıflandırılmaları dikkate alındığında %42,48 ile seskiterpenoidler en yüksek oranda tespit edilmiştir. Terpen, terpenoid veya terpen benzeri sınıfı bileşikler olarak değerlendirildiğinde 53 adet bileşik ve %93,32 ile oldukça yüksek oranda Portakal nergisi çiçeklerinin uçucu yağında bulunmuştur.