Nokta Bulutlarında Yerel Bölge Seçim Stratejilerinin Karşılaştırılması


HASIRCI Z., ÖZTÜRK M.

Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Trabzon, Turkey, 23 - 25 April 2014, pp.260-264

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.260-264
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

—Local region growing strategy that is a 
preliminary step of polynomial fitting in point cloud 
processing plays an important role. Most common utilized 
region growing algorithms has been compared by 
incorporating the normalized eigenvalue analysis method. 
The results of this study which includes circular region 
growing method, nearest neighbor region growing method, 
Euclidean minimum spanning tree based region growing 
method and hybrid region growing method are compared 
over mean square error of polynomial fitting and algorithm 
runtime. Hybrid region growing method gives best results 
according to the mean square error criteria while circular 
region growing method takes first place according to the 
runtime criteria by only about 17% difference. Due to the 
fact that mean square error is a more important parameter 
than runtime for polynomial fitting process, hybrid region 
growing algorithm is a more preferable method.
Nokta bulutlarının işlenmesinde, polinom 
uydurma aşamasının bir ön adımı olan yerel bölge büyütme 
oldukça önemli bir yere sahiptir. En çok kullanılan yerel 
bölge büyütme yöntemleri normalize öz değer kriteri 
kullanılarak karşılaştırılmıştır. Dairesel bölge büyütme, en 
yakın komşuluk, öklid asgari tarama ağacı ve hibrit bölge 
büyütme yöntemlerinin kıyaslandığı bu çalışmanın 
sonuçları polinom uydurma hatası ve algoritma koşum 
süresi açısından incelenmiştir. Polinom uydurma hatası
açısından hibrit bölge büyütme yöntemi açık farkla en iyi 
performansı göstermiş olup, algoritma koşum süresi 
açısından ise dairesel bölge büyütme yöntemi hibrit 
yönteme göre sadece ~%17’lik avantaja sahiptir. Ancak, 
nokta bulutlarındaki en son aşama olan eğri kestirimi 
kısmında, polinom uydurma hatası koşum süresine göre 
daha fazla önem arz ettiğinden, hibrit bölge büyütme 
yöntemi tercih edilebilir bir yöntemdir.