The effect of ramp rates of PV power plants on power system stability


Creative Commons License

Çavdar B., Akyazı Ö., Nuroğlu F. M.

Journal of Investigations on Engineering and Technology, vol.4, no.1, pp.28-35, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

With the increase in the use of renewable energy sources, examining the effects of these systems on the existing electricity grid becomes important in terms of power system stability. In this study, the photovoltaic (PV) power plant in the IEEE-9 bus power system was compared to the conventional synchronous generator power plant by considering different ramp rates and the power system stability analyzes were made. The study was carried out 4 different scenarios employing the DigSilent Powerfactory simulation program. In these scenarios, 3-phase shortcircuit fault is created and the dynamic conditions in the system are examined in terms of rotor angle, frequency and voltage stability. Consequently, the positive and negative effects of PV power plants integrated into conventional power systems are discussed for different scenarios.

Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının artması ile bu sistemlerin mevcut elektrik şebekesi üzerindeki etkilerinin incelenmesi güç sistemi kararlılığı açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada IEEE-9 Baralı güç sisteminde fotovoltaik (PV) santral farklı rampa oranları bakımından geleneksel senkron generatörlü santralle karşılaştırılarak güç sistemi kararlılık analizleri yapılmıştır. Çalışma DigSlient Powerfactory benzetim programı kullanılarak 4 farklı senaryo üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu senaryolarda 3-faz kısa devre arızası oluşturularak sistemdeki dinamik durumlar rotor açısı, frekans ve gerilim kararlılığı için analiz edilmiştir. Sonuç olarak, geleneksel güç sistemlerine entegre edilen PV santrallerin olumlu ve olumsuz etkileri farklı senaryolar altında analiz edilmiştir.