Borçka ve Erenler Yöresindeki Artvin KD Türkiye Geç Kretase Yaşlı VolkanikKayaçların Jeokronolojisi ve Jeokimyası


AYDİN F., BASER R., OĞUZ S. , AIGLSPERGER T.

7th Geochemistry Sympossium, 16 - 18 Mayıs 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri