Doğu Pontid Kuzey Zonu (KD Türkiye) Tersiyer Yaşlı Alkalin Volkanitlerin Petrokimyasal Özellikleri


Yucel C., ARSLAN M., TEMİZEL İ., ABDİOĞLU E.

IV. Ulusal Jeokimya Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, Elazığ, Turkey, 26 - 28 May 2010, pp.31-32

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Elazığ
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.31-32
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes