I Dünya Savaşı Başlarında Trabzon Limanı nın Ticarî Hacmine Dair ABD Konsolosu nun Bir Raporu pp 276 287 2015


OKUR M.

ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, no.12, pp.276-287, 2015 (Peer-Reviewed Journal)