PROCON TRABZON-3


Creative Commons License

Eroğlu A. (Editor)

Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, 2022

  • Publication Type: Book / Proceedings
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları
  • City: Trabzon
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Geleneksel hale gelen ProCon  Trabzon toplantılarının üçüncüsünü hep birlikte  25-26 Haziran 2022 tarihinde  Trabzon’da  düzenlediğimizi memnuniyetle bildirmek isterim. 

Birincisini 2018 yılında düzenlediğimiz pros and cons formatındaki toplantılara ilginin  ve 

beğeninin arttığını görmekteyiz. Anesteziyoloji, yoğun bakım ve ağrı alanlarındaki ilginç 

konuların procon formatında sunulması ve tartışılması  ulusal düzeyde büyük bir yankı 

uyandırmıştır. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon derneğinin kongre toplantılarında 

procon toplantıları ilgiyle izlenmektedir. Trabzon’da Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman 

Turan Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlediğimiz  ProCon Trabzon toplantılarının tüm 

oturumları procon formatında olmakta ve anestezi, yoğun bakım ve ağrı konularını 

kapsamaktadır. 

ProCon Trabzon-3 sempozyumumuzun bilimsel kurulu ulusal düzeyde farklı 

üniversitelerin  deneyimli öğretim üyelerinden oluşturuldu. Sempozyuma gönderilen 

bildiriler en az üç hakem tarafından değerlendirilmiş olup 21 bildiri sözlü sunu olarak kabul 

edilmiş ve tam metin olarak sunulmuştur.  Oturumlarda sunulan bildiler bu kitapçıkta tam 

metin olarak sempozyum sonrası yayımlanmıştır. 

Sözlü sunu oturumları dışında sempozyumda procon formatındaki  oturumlarda 7 

konuşmacı ve 8  farklı oturum başkanı yer almıştır. Oturum başkanları, konuşmacı ve 

katılımcıların katkılarıyla çok renkli, bilimsel düzeyi yüksek ve ilgi çeken tartışma ortamları 

meydana gelmiştir. 

Bu sempozyumun açılışındaki  sosyal sunu oturumunda  bir anestezi uzmanı 

tarafından sunulan ‘Anestezist gözüyle volatil canlı renkler’ adlı fotoğraf sunusu, çok büyük 

ilgi görmüş  ve  bu sunuda  Trabzon bölgesinden kalıcı veya geçici 140 civarında kuş 

görüntülenmiştir. 

ProCon Trabzon-3 sempozyumuna sunu, oturum başkanı, düzenleme, hizmet ve 

diğer alanlarda katkı sağlayan herkese buradan da teşekkür etmeyi bir borç biliriz. 

21 Eylül 2022

Prof. Dr. Ahmet EROĞLU