Kağıt Sektöründe Yer Alan Firmaların Veri Zarflama Analizi Yardımıyla Etkinliklerinin Ölçümü


AKYÜZ K. C., YILDIRIM İ., BALABAN Y.

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, vol.14, pp.23-38, 2015 (Peer-Reviewed Journal)