ULUSLARARASI SİYASAL SİSTEM ÇERÇEVESİNDE RUSYA’NIN ORTA DOĞU POLİTİKASININ ANALİZİ: İRAN ÖRNEĞİ


Creative Commons License

ÇELİK S.

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education 2016, Antalya, Turkey, 14 - 16 October 2016, pp.222-223

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.222-223
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

In the process from 17th century when the nation state fact emerged until today, it is accepted that the rules apply to the balance of power in international relations. The number of actors in the international system, the distribution of power among actors and the change of relational structure accompany the continuation of power balance with different systemic structures. Therefore, any analysis which will be carried out on the international politic system must refer to power struggles bandied by realism and so balance of power system.

In the period of 1648-1918 when might be called classical balance of power, the balance of power policy usually carried out in a multi-polar system continued to be maintained in the bipolar system in 1945-1991 period, and in the period after 1991, monopolar - multipolar discussions rise to the surface. Within the scope of the study, Russia’s balance of power politics conducted on Iran as a priority discussed in bipolar system, then international political systems discussions occurred in the period of the post-Cold War (is it monopolar or multipolar?) was tried to evaluated over Russia-Iran relations.

Ulus devlet yapısının ortaya çıktığı 17. yüzyıldan günümüze kadar gelen süreçte, devletlerarası ilişkilerde güç dengesi kurallarının geçerli olduğu kabul edilmektedir. Uluslararası sistem içerisindeki aktör sayısı, aktörler arasındaki güç dağılımı ve ilişki yapılarının değişmesi güç dengesinin farklı sistemik yapılar içerisinde devam etmesini beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla, uluslararası siyasal sisteme ilişkin yapılacak her analiz realizmin ortaya attığı güç mücadelesi olgusuna ve dolayısıyla güç dengesi sistemlerine atıfta bulunmak durumundadır.

Klasik güç dengesi dönemi olarak adlandırılabilecek 1648- 1918 döneminde genellikle çok kutuplu bir sistem içerisinde yürütülen güç dengesi politikası, 1945- 1991 döneminde iki kutuplu sistem içerisinde sürdürülmeye devam etmiş ve 1991 sonrası dönemde ise tek kutuplu- çok kutuplu tartışmaları kendini göstermiştir. Söz konusu çalışma çerçevesinde, Rusya’nın İran üzerinde yürüttüğü güç dengesi politikaları öncelikli olarak iki kutuplu sistem içinde ele alınmış, akabinde Soğuk Savaş sonrası dönemde yaşanan uluslararası siyasal sistem tartışmaları (tek kutuplu mu? – çok kutuplu mu?) Rusya- İran ilişkileri üzerinden değerlendirilmeye çalışılmıştır.