Security Perception and Cyber Security in the Context Of International Relations, An Evaluation About Mediterranean, Blacksea and Europe Regions


Creative Commons License

Güntay V.

The Journal of Academic Social Science Studies, no.37, pp.477-489, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2015
  • Doi Number: 10.9761/jasss2957
  • Journal Name: The Journal of Academic Social Science Studies
  • Journal Indexes: CAB Abstracts, MLA - Modern Language Association Database, Veterinary Science Database, Directory of Open Access Journals
  • Page Numbers: pp.477-489
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Conflict fact in the nature of international relations and brought with it security studies are reshaping with conditions of the period day by day. Borders of the interstates or infinities with technological developments have added a new security concern. Cyber attacks and its problems as a conclusion in international security have revealed a new diplomacy and conflict area in the context of international relations.Especially critical infrastructures and these infrastructures’ diplomatic importance in the context of international relations have expedited the studies and meetings in this area and created awareness. Cyber attacks which became a deterrence mechanism for international actors and cyber terrorism-wars which occupy the international agenda in the cyber security area will have wide media coverage of states in the long term. Cyber security which have special and different studying area in international relations is increasing the significance of security for Turkish Republic of Northern Cyprus and Cyprus Island specific to Mediterranean. On the other hand whether Black Sea states have a deterrence in the manner of cyber attacks or the results in diplomacy have gained importance with some developments in more recent times. Black Sea states’ deterrence and attack capability have come into prominence with their own interior structurings. The harmony of European Union states in this area, security developments with its results and policies for these states and the meaning of borders have also gained importance for the future. Sincerity as the most important factor of security and applying realpolitik are the emphasized points in this study. Within this context regional evaluations have been discussed about security perception, cyber security and it is aimed to present a perspective in the base of cyber security. 

Uluslararası ilişkilerin doğasındaki çatışma olgusu ve bunun beraberinde getirdiği güvenlik çalışmaları her geçen gün dönemin koşullarıyla birlikte yeniden şekillenmektedir. Devletler arasındaki sınırlar ya da teknolojik gelişmelerle birlikte oluşan sınırsızlıklar bu alanda güvenlik kaygılarına bir yenisini daha eklemiştir. Uluslararası güvenlik anlamında siber saldırılar ve bunların ortaya çıkardığı sorunlar uluslararası ilişkiler bağlamında yeni bir diplomasi ve çatışma alanını da beraberinde getirmiştir. Özellikle kritik altyapılar ve bu altyapıların diplomatik açıdan uluslararası ilişkiler bağlamındaki önemi bu alandaki çalışmaları ve toplantıları hızlandırmış, farkındalık oluşturmuştur. Siber güvenlik alanında tüm uluslararası aktörlerin elinde artık bir caydırma mekanizması haline gelen siber saldırılar ve uluslararası gündemi meşgul eden siber terörizm ve savaşlar uzun vadede tüm devletlerin gündeminde geniş yer tutacaktır. Uluslararası ilişkiler anlamında özel ve farklı bir çalışma alanını da ortaya çıkaran siber güvenlik Akdeniz özelinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Ada güvenliği açısından her geçen gün önemini artırmaktadır. Diğer taraftan Karadeniz ülkelerinin siber saldırılar anlamında bir caydırıcılığının olup olmadığı ya da diplomatik anlamda nasıl bir sonuca yol açtığı yakın geçmişte bazı gelişmelerle birlikte önem kazanmıştır. Karadeniz ülkelerinin bu bağlamdaki caydırıcılık ve saldırı kabiliyeti ülkelerin kendi içindeki yapılanmalarıyla ön plana çıkmıştır. Avrupa Birliği ülkeleri adına ise nasıl bir uyumun söz konusu olduğu, güvenlik adına yaşanan gelişmelerin devletleri nasıl politikalar izlemeye sürüklediği ve sınırların devletler adına ne ifade ettiği gelecek açısından önem kazanmıştır. Güvenlik boyutundaki en önemli unsur olan samimiyet ve gerçekçi politikaların uygulanması bu çalışma içerisinde ayrıca parantez açılarak vurgulanması gereken noktalardan birisi olmuştur. Bu doğrultuda güvenlik algısı ve siber güvenlik ile ilgili bölgesel değerlendirmeler yapılarak, uluslararası ilişkiler anlamında siber güvenlik temelinde bir perspektif sunulmaya çalışılmıştır.