Turgut Uyar ın Esrarengiz Üçyüzbin i


Creative Commons License

CANER F.

Teke, vol.2, no.3, pp.133-138, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 3
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Teke
  • Journal Indexes: Academic Search Premier, MLA - Modern Language Association Database, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.133-138
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Turgut Uyar’s poem’s references which is titled "üçyüzbin", were examined to determine whether they have merit or not in terms of accusations of meaninglessness for Second New poetry in this empirical analysis study. Possible comments about what means the number on the title of the poem were produced by making some speculation. The most likely speculation among all, was supported with historical data and tried to make more persuasive. On the other hand though the man who prepares this study, is an academician, he wrote a doctoral thesis about Turgut Uyar, and he is also writing a book-the study failed to reach an interpretation which is not within the boundariesof the extreme reviews. As a result, the study reached the conclusion that the accusations of nonsense poems written by the Second New poets, are claimed for no reason.

Bu deneysel analiz çalışmasında Turgut Uyar’ın “üçyüzbin” başlıklı şiirinin gönderimleri İkinci Yeni şiirine yönelik anlamsızlık ithamlarında haklılık payının bulunup bulunmadığını tespit için incelendi. Şiirin başlığındaki sayının neyi ifade ediyor olabileceğine ilişkin çeşitli spekülasyonlar yapmak suretiyleolası yorumlar üretilmeye çalışıldı. Spekülasyonlar arasında en muhtemel olanının tarihsel verilerle desteklenmesine ve ikna edici kılınmasına çalışıldı. Buna karşılık çalışmayı yapan kişi Turgut Uyar hakkında bir doktora tezi yazmış ve bir de kitap yazmakta olan bir akademisyen olmasına rağmen-aşırı yorum sınırlarını içerinde yer almayan bir yoruma varılamadı. Sonuç olarak, İkinci Yeni şairlerinin anlamsız şiirler yazdıkları yönündeki iddiaların sebepsizce ortaya atılmadıkları kanaatine ulaşıldı.