Antimikrobiyal maddelerin gökkuşağı alabalığı ve bakteriler üzerine toksik etkilerinin belirlenmesi Su Ürünleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü V Doğu Anadolu Bölgeleri Su Ürünleri Sempozyumu


ÇAPKIN E., ALTINOK İ., ABDULGANİOĞLU S.

Su Ürünleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, V. Doğu Anadolu Bölgeleri Su Ürünleri Sempozyumu, Turkey, 31 May - 02 June 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey