Post-tiroidektomi hipokalsemi semptomlarını taklit eden nadir durum: Spinal ependimom hemorajisi


Creative Commons License

Kodalak T. A., Eyüboğlu K., Reis M. E., Türkyılmaz S.

22. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 March 2022, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç
Hipokalsemi, tiroidektomi sonrası en sık görülen komplikasyonlardan biri olup geçici hipokalsemi oranı %6,9-49, kalıcı hipokalsemi oranı ise %0,4-33 arasındadır. Postoperatif takiplerde hastalarda serum kalsiyum, inorganik fosfat, albümin düzeyleri ölçülmekte, hipokalsemi semptomları sorgulanmaktadır. Serum kalsiyum düzeyi normal aralıkta iken hipokalsemik semptomların görülmesi beklenmeyen bir durum olup hastada daha önce bilinmeyen patolojilerin habercisi olabilir. Sunulan olguda bilateral total tiroidektomi ve paratiroidektomi sonrası serum kalsiyum düzeyi replasmanlar ile normal aralı
a gelen hastada ellerde uyuma, karıncalanma, güçsüzlük ikayetlerinin devam etmesi üzerine spinal ependimom hemorajisi tespit edilmitir.
Olgu sunumu
Multinodüler guatr ve paratiroid adenomu nedeniyle ba
vuran 60 yaındaki kadın hastaya bilateral total tiroidektomi, sol ve sağ üst lob paratiroid adenomu için paratiroidektomi yapıldı. Postoperatif birinci gününde kalsiyum deeri 8,1 mg/dL (N:8,8-10,6, düzeltilmiş Ca: 8,54) gelen hastanın ek ikayeti yoktu. Ameliyat sonrası ikinci gününde kalsiyum 7,8 mg/dL (düzeltilmiş Ca: 8,37) gelen hastanın ellerde ve ayaklarda güçsüzlük ikayeti oldu. Yapılan replasmanlar sonrası kalsiyum seviyeleri normale dönen hasta ikayetlerinin gerilememesi üzerine nöroloji ile konsülte edildi. Bilateral alt ekstremite (2/5) ve üst ekstremite (3/5) proksimalinde kuvvet kaybı geliti. ikayetleri giderek artan ve sonrasında solunum sıkıntısı yaayan hasta serviste acil entübe edilip mekanik ventilatöre balandı. Çekilen beyin manyetik rezonans görüntülemede (MRG) hastada “bulbus düzeyinde hemoraji ve servikal spinal kordda ciddi ödematoz bulguları olan akut hemorajik lokoensefalit” ön tanısı düünüldü. Youn bakıma devredildi. Sonrasında spinal MRG ile deerlendirilen hastanın daha önceden bilinmeyen bir ependimomu olduu (ekil-1) görüldü. Muhtemel tiroid cerrahisi için verilen baş boyun pozisyonu nedeniyle kitleden kanaması sebebiyle yavaş gelien nörolojik semptomları tetrapleji ile sonuçlandı. Operasyon sonrası yedinci gününde hastaya youn bakımda yapılan tetkikler sonucu ilgili bölümlerce beyin ölümü kararı alındı.
Tartı
ma ve Sonuç
Literatürde spinal anestezi sonrası maskelenen hemorajik spinal ependimom vakası bildirilmi
se de tiroidektomi sonrası gelien komplikasyonlar nedeniyle tanı koyulan bir olguya rastlanılmamıtır. Tiroidektomi sonrası kalsiyum deerleri normal aralıkta iken hipokalsemik semptomlar görülmesi ileri tetkik gereklilii adına uyarıcı olabilir.

Keywords: tiroidektomi, hipokalsemi, spinal ependimom, hemoraji