Kurak bölgelerde havza planlamasında bazı sekonder bitkilerin biyolojik onarım yönünden değerlendirilmesi


Yılmaz H., Karahan F., Polat Z., Demircan N., Turgut H.

Su havzalarında toprak ve su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve yönetimi sempozyumu, Hatay, Turkey, 18 - 22 September 2002, vol.5, pp.77-84

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 5
  • City: Hatay
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.77-84
  • Karadeniz Technical University Affiliated: No

Abstract

Ülkemizin en önemli çevre sorunları arasında bulunan erozyon üzerine bir kamuoyu oluşmasına rağmen, etkin önlemlerin kısa ve uzun vadede alındığını söylemek güçtür. Biyolojik onarım çalışmalarının temelini ekolojik faktörler ile doğal bitki örtüsünün iyi analiz edilmesi oluşturmaktadır. Havza planlamasında mevcut doğal yapının antropojen etkilerden korunması ve yenilenmesi etkin korumada önemlidir. Bu çalışmada en önemli çevre sorunlarından olan erozyonun önlenmesi için mevcut doğal bitki örtüsünde bulunan Acantholimon spp., Astragalus spp., Capparis spp., Euphorbia spp. ve Onobrychis spp. bitkileri değerlendirilmiştir. Çalışmada bitkilerin yayılış alanları, çevre–bitki analizleri, bunlar üzerine olan baskılar, üretim ve koruma önlemleri üzerinde durularak, çözüm önerilerine yer verilmiştir.