Toplumsal Dinamikler Bağlamında Trabzon Kent Dokusunun Dönüşümü (Komnenos Hanedanlığı’xxndan Cumhuriyet’xxe Kadar)


ÜSTÜN DEMİRKAYA F., TULUK Ö. İ.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bülteni, no.11, pp.11-20, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)