Pulmoner Emboli Nedeniyle Vena Kava Filtresi Uygulanan Hastalarda Uzun Dönem Sonuçları


ÖZSU S. S. , ÖZÇELİK N., ÖZTÜRK M. H. , ÖZLÜ T.

Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey