Jenskiy mir v “Romane v pismah” A.S. Puşkina i v turetskom epistolyarnom romane “Jenskaya filosofiya” (“Felsefe-i Zenan”) Ahmeta Midhata-Efendi: k voprosu o poetike epistolyarnogo romana


İkisivri D.

Konferentsiya "Poeziya filologii. Filologiya poezii", Moskva, Russia, 15 - 16 February 2019, pp.86-90

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Moskva
  • Country: Russia
  • Page Numbers: pp.86-90
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes