An empirical study on employess' turnover tendency


AKKAYA H., ABDİOĞLU H.

Amme İdaresi Dergisi, vol.43, no.4, pp.129-165, 2010 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 43 Issue: 4
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: Amme İdaresi Dergisi
  • Page Numbers: pp.129-165
  • Karadeniz Technical University Affiliated: No

Abstract

This study aims to determine whether turnover intention of tax auditors, who think about leaving their work place, The Republic of Turkey Ministry of Finance, is related with personality traits, demographic profiles and organizational conditions or not. For this purpose, a cross-sectional survey was conducted on tax inspectors and tax auditors. The findings of the study indicated that the issues concerning institutional policies, work environment, employee compensation rights increase the probability of intention to leave the organization. On the contrary, job-related issues do not have any significant effect on the probability of intention to leave the organization. This research concluded that while demographic variables, such as gender (being male) higher level of education increase the probability of intention to leave; the variables of age, professional experience (tenure), marital status, professional title and previous knowledge variables related to the profession do not have effect on the probability of turnover intention.
Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı 'ndan ayrılmayı düşünen vergi inceleme görevlilerinin bu eğilimlerinin kişilik özellikleri, demografik özellikler ve örgüt koşulları ile ilgili olup olmadığını belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Hesap Uzmanları ve Vergi Denetmenleri üzerinde ankete dayalı bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, kurum politikaları, kurumsal ortam ve özlük hakları ile ilgili hususların adı geçen meslek mensuplarının kurumdan ayrılma niyetine sahip olma ihtimalini artırdığı; buna karşın iş ile ilgili hususların ise kurumdan ayrılma niyetine sahip olma ihtimali üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırmada cinsiyetin erkek ve eğitim düzeyinin yüksek olmasının söz konusu meslek mensuplarının kurumdan ayrılma niyetine sahip olma ihtimalini artırdığı; bunların dışındaki yaş, mesleki tecrübe, medeni durum, mesleki unvan ve mesleki gereklilikler hakkında önceki bilgi değişkenlerinin ise kurumdan ayrılma niyetine sahip olma ihtimali üzerinde bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.