Bütünleşik Entropi Ağırlık ve Topsis Yöntemleri Kullanılarak Türk Sigorta Şirketlerinin Performanslarının Ölçülmesi


PERÇİN S., HACIFETTAHOĞLU Ö.

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, pp.565-582, 2018 (Peer-Reviewed Journal)