REVIEW OF TURKEY ACCOUNTING STANDARDS (TAS) AND ITS COMMENTS SCOPE OF CORPORATE GOVERNANCE CONCEPT


ABDİOĞLU H., ERDÖL M.

Vergi Raporu, vol.0, no.249, pp.34-54, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 0 Issue: 249
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Vergi Raporu
  • Page Numbers: pp.34-54
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Huge financial crises are experienced as the result of information manipulated by deceptive transactions at global and pioneering companies like Enron (USA), Worldcom (USA), Global Crossing (USA), Com Road (Germany), Parmalat (Italy), Vivendi (France) and Livedoor (Japan). As a solution to these financial crises, corporate governance at company management is emerged as a management style based on the principles of accountability, transparency, justice and responsibility. Accounting standards are regulations accepted globally with the purpose of making the financial informations trustable, true, real and comparable for executives and financial statement users by determining the method of accounting applications. The purpose of the work is to investigate the Accounting Standards of Turkey (TMS) and its interpretations under the light of corporate governance concept and principles, and for each standard, explanation of its regulations that enables the development of corporate governance principles at companies.
Enron (ABD), Worldcom (ABD), Global Crossing (ABD), Com Road (Almanya), Parmalat(İtalya), Vivendi (Fransa) ve Livedoor (Japonya)gibi küresel ölçekte faaliyet gösteren ve sektörde öncü rol oynayan şirketlerde hileli işlemlerile manipüle edilmiş bilgi sunumları sonucundadünya ekonomisini etkileyen büyük mali krizleryaşanmıştır. Yaşanan mali krizlere bir çözümolarak şirket yönetimlerinde kurumsal yönetim;hesap verebilirlik, şeffaflık, adillik ve sorumlulukilkelerine dayalı bir yönetim anlayışı olarak ortaya çıkmıştır. Muhasebe standartları, muhasebeuygulamalarının yöntemini belirleyerek, hemuygulayıcılar açısından ve hem de finansal tablokullanıcıları açısından mali bilgilerin güvenilir,doğru, gerçeğe uygun ve karşılaştırılabilir sunumunu sağlamak amacına yönelik küresel ölçektekabul edilmiş düzenlemelerdir. Çalışmanın amacı, kurumsal yönetim anlayışı ve ilkeleri kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) veyorumlarının incelenerek her bir muhasebe standardının, kurumsal yönetim ilkesi veya ilkelerininşirketlerde gelişmesine katkı sağlayan düzenlemelerini açıklamaktır.