Resistance Analyses of A Traditional Black Sea Type Fishing Ship with CFD in Calm Water


Saral D., Köse E.

Türk Denizcilik ve Deniz Bilimleri Dergisi, vol.6, no.2, pp.207-223, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Türk Denizcilik ve Deniz Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: Directory of Open Access Journals
  • Page Numbers: pp.207-223
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The forms of fishing vessels are shaped according to the fishing cultures of the nations, the sea conditions which are operated, and the type of fishing gears. Therefore, each country's fishing vessel is unique, and its forms are different from each other. The study presented, resistance analyses of a Black Sea type fishing boat, which is designed regarding the forms of fishing vessels built in the Sürmene YeniayÇamburnu (Mahno) shipyards of the Black Sea Region, is investigated with Computational Fluid Dynamics (CFD). The fishing vessel is 35.6 meters long. Resistance analyses are made in calm water and in the range of Fn 0.028-0.420 values (1-15 knots). Resistance values, obtained from CFD calculations, are presented. Wave pattern, which are occurred on the ship surface and the free water surface, are shown. The wave pattern, which are formed by the Black Sea type fishing vessel form, are interpreted by comparing them with the wave systems of similar ships. It is determined that the economic service speed of the traditional Black Sea type of fishing vessel is around 11 knots (Fn 0.308) considering the resistance graphic and wave characteristics, which are obtained outcomes of CFD calculations. It is emphasized that bulb optimization should be done to increase economic speed.

Balıkçı gemilerinin formları milletlerin balıkçılık kültürlerine, çalışılan deniz koşullarına, yapılan balıkçılık türüne göre şekillenir. Bu yüzden her ülkenin balıkçı gemisi kendine özgüdür ve formları birbirinden farklıdır. Sunulan çalışmada, Karadeniz Bölgesi Sürmene Yeniay-Çamburnu (Mahno) tersanelerinde inşa edilen balıkçı teknelerinin formlarına göre tasarlanan Karadeniz tipi bir balıkçı teknesinin direnç analizi Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) ile incelenmiştir. Balıkçı teknesi 35.6 metre uzunluğundadır. Direnç analizleri sakin suda ve Fn 0.028-0.420 değerleri (1-15 knot) aralığında yapılmıştır. Yapılan HAD hesaplamaları sonucunda elde edilen direnç değerleri verilmiştir. Tekne yüzeyindeki dalga yapısı ve serbest su yüzeyinde oluşan dalga paternleri gösterilmiştir. Karadeniz tipi balıkçı teknesi formunun oluşturduğu dalga paternleri, benzer gemilerin dalga sistemleri ile karşılaştırılarak yorumlanmıştır. HAD sonucunda elde edilen direnç grafiği ve dalga karakteristikleri göz önüne alındığında, geleneksel Karadeniz tipi balıkçı teknelerinin ekonomik servis hızının yaklaşık 11 deniz mili (Fn 0.308) olduğu belirlenmiştir. Ekonomik hızı artırmak için yumrubaş optimizasyonunun yapılması gerektiği vurgulanmıştır.