Şirket Yöneticilerinin İç Denetçilerin Kişisel Niteliklerine Yönelik Bakış Açılarının İncelenmesi – Karadeniz Bölgesi Örneği


DİNÇ E., GEREKAN B.

T.C. Sakarya Üniversitesi Ali Fuat Cebesoy Meslek Okulu, pp.100-115, 2010 (Peer-Reviewed Journal)