ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ VE ÇEVRE VERGİLERİNE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN ARAŞTIRILMASI: ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ


Yıldırım Y., Tunçer M.

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.6, sa.41, ss.374-391, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 6 Konu: 41
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.374-391

Özet

İnsanların çeşitli faaliyetleriyle oluşturdukları çevresel tahribatla ortaya çıkan küresel ısınmanın etkileri günden güne daha somut bir şekilde hissedilmektedir. Ekosistemin dengesini bozarak dünyanın geleceğini tehdit eden küresel ısınma, siyasi ve ekonomik bütün çıkarların bir kenara bırakılarak tüm ülkelerce çeşitli önlemler alınması gereken bir olgudur. Bu anlamda günümüzde birçok ülke çevre kirliliğinin önlenmesi için çeşitli vergi ve mali refomlar uygulamaktadır. Gelecek nesle ışık tutacak olan ve belirli akademik eğitimi alan üniversite öğrencilerinin bu konuda bilinçlendirilmesinin etkili olacağı varsayımıyla, çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin çevre kirliliği konusunda farkındalığını artırarak öğrencilerin çevre vergilerine yönelik uygulamalara nasıl yaklaştıklarını araştırmaktır. Anket uygulamasının deney grubunu 2017-2018 eğitim öğretim bahar yarıyılında, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun 4 farklı bölümünde öğrenim görmekte olan 356 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin geneli çevre kirliliğinden ve halkın bilinçsizliğinden rahatsızlık duymaktadır. Çevresel vergilere sadece çevre ile ilgili sorunların çözümünde ve nasıl kullanıldığının şeffaf bir şekilde kamuyla paylaşılması suretiyle sıcak bakmaktadırlar.