Yatırım Teşvikleri, Kamu Yatırım Harcamaları ve İhracat Arası İlişkiler: Türkiye’de İller Üzerine Panel Nedensellik Analizi


Recepoğlu M., Doğanay M. A., Değer M. K.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , vol.9, no.2, pp.1056-1081, 2022 (ESCI)