OVERİN STEROİD HÜCRELİ TÜMÖRÜ: VİRİLİZASYON BULGULARI OLAN POSTMENAPOZAL BİR OLGU


COŞKUN H., Civan N., ERSÖZ H. Ö., EREM C., KOÇAK M., GÜVEN S., ...More

37. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 6 - 10 May 2015, pp.378-379

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.378-379
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes