Stain independent nuclei segmentation of cytopathology images: A case study in pleural effusion Sitopatoloji görüntülerinde boya baǧimsiz çekirdek segmentasyonu: Plevral efüzyonda bir olgu çalişmasi


Kablan E. , DOĞAN H. , EKİNCİ M. , ERCİN M. E. , ERSÖZ Ş.

2019 Medical Technologies Congress, TIPTEKNO 2019, İzmir, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019 identifier