Farklı coğrafik bölgelerden hepatoselüler karsinomlarda görülen yaygın telomeraz revers transkriptaz promotör mutasyonları


ÇEVİK D., YILDIZ G., Alotaibi H., ÖZTÜRK M.

XV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Muğla, Turkey, 26 - 29 October 2017, pp.307

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.307