Genç Futbolcularda Bacak Boyu ve Quadrıceps Çapının ; Sürat, Çabukluk ve Adım Frekansına Etkı·sı·nı·n İcelenmesı·


GÖKSU Ö. C. , YÜKSEK S.

I.INTERNATIONAL CONGRESS OF PHYSICAL EDUCATION, SPORT, RECREATION AND DANCE, İstanbul, Türkiye, 26 Nisan - 28 Eylül 2018, ss.197

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.197

Özet

Bu çalışmanın amacı genç futbolcularda quadriceps çapı ve bacak boyunun; sürat, çabukluk ve adım frekansıyla arasındaki ilişkilerinin incelenmesidir. Çalışmaya U-10 / U-17 arası yaş gruplarından toplam 190 amatör futbolcu katıldı. Çalışmada futbolcuların qudriceps çapı ve bacak boyu ölçümleri yapıldı, 10-30 m sprint dereceleri belirlendi. Pro-agility çabukluk testi uygulandı ve 10-30 metre sprintlerinin adım frekansları sonuçları tespit edildi. Çalışma sonunda elde edilen veriler SPSS 23.0 istatistik programı kullanılarak Pearson Korelasyon testi ile değerlendirildi. Verilen istatistiksel analizi; ‘SPSS 23.00 for Windows’ paket programı kullanılarak yapıldı. Yapılan ölçümlerde, bacak boyu ve quadriceps çapının pozitif yönde anlamlı olduğu belirlendi , yaş ile orantılı boy uzamasına paralel olarak qudriceps çapının büyüdüğü, bacak boyunun 10-30 metre hızlarında pozitif yönde anlamlı ilişkisi bulunduğu, farklı yaşlardaki çocukların bacak boylarının artışı adım frekanslarını negatif yönde etkilediği ve buna bağlı olarak sprint hızlarının pozitif yönde etkilendiği, farklı yaşlardaki çocukların qudriceps çaplarının 10-30 metre sprint hızlarının pozitif yönde ilişkisi olduğu tespit edildi. Anahtar Kelimeler: Futbol, Sürat, Çabukluk, Qudriceps, Bacak Boyu