Cahit Zarifoğlu Destanı


Caner F.

Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 8 - 10 November 2018, pp.597-602

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.597-602
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Cahit Zarifoğlu hakkındaki anlatılar, büyük bir sevgi ve hatırşinaslıkla dile getirilmiştir. Bu anlatılar, çevresindekilerin ona yönelik yoğun sevgisinden dolayı şaşırtıcı ve kimi zaman da abartılı övgülerle doludur. Hakkında kullanılan sıfatlar onun olağanüstü bir insan olduğu izlenimini verir. Buna karşılık, söz konusu sıfatların kendisine yakıştırıldığı bu anlatılarda yer verilen olaylar -anlatanların niyetinden bağımsız olarak- övgülerin gizleyemediği ve Cahit Zarifoğlu’nu küçük düşürebilecek bazı davranışların tespit edilebileceği olaylardır. Yaşarken etrafında oluşan sevgi ve hoşgörü hâlesi ve bu hâlenin hammaddesi olan sıfatları, ölümünden sonra onun adetâ bir “put şair”e dönüşmesine sebep olduğundan, anlatılardaki bu tür küçük düşürücü olaylar bugüne kadar hiçbir eleştirmen tarafından değerlendirilmemiştir. Bu bildirinin konusu, Cahit Zarifoğlu değil onunla ilgili biri olumlu öbürü olumsuz olmak üzere iki yönlü, çelişkili bir söylem üreten ve hakikate ayna tutup tutmadığı ile bu yazının konusu olmayan anlatılardır. “Bir Topluluğun Önde Gelen Kişisi” başlıklı ilk alt bölümde Cahit Zarifoğlu’nun bir dava adamı olarak çevresinde öne çıkmasını sağlayan özellikler hakkındaki anlatılar değerlendirilecektir. “Olağanüstü Kahraman” başlıklı ikinci alt bölüm, onu insanüstü bir varlık gibi gösteren anlatılarla ilgilidir. “Mücahit Tipi” başlıklı üçüncü altbölümde, Zarifoğlu’nun öne çıkartılan mücahitlik vasfıyla ilgili anlatılar ele alınacaktır. “Zarif Cahit Zarifoğlu” başlıklı dördüncü ve son alt bölümde ise, şairin bir destan kahramanına dönüştürülmesinde rol oynayan, kişisel özellikleri ile ilgili anlatılar incelenecektir.

The narratives about Cahit Zarifoğlu have been expressed with great love and gratefulness. These narratives are filled with surprising and sometimes exaggerated praises for the intense affection of the people around him. The adjectives used about him give the impression that he is an extraordinary person. On the other hand -regardless of the intentions of the narrators- the plots of these narratives in which praiseful adjectives are attributed to Zarifoğlu, include his certain behaviors that might disgrace his heroic reputation. The admirence and tolerance that surrounds him during his life and repeated praises of him,  have caused him to become an "idol " after his death.  Such degrading events have not been evaluated by any critics until now. The subject of this paper is not Cahit Zarifoğlu himself, but the fact that the narratives about his personality are very contradictory. In the first subsection titled "A Leader", Cahit Zarifoğlu narratives will be evaluated by focusing on the features that make him stand out as a idealist. The second subsection, titled "An Extraordinary Hero" concerns the narratives that introduces him as if he is a supernatural being. In the third subsection titled "A Mujahideen", narratives in which his mujahideen character is foregrounded will be discussed. In the fourth and final subsection entitled "Elegant Cahit Zarifoğlu", the narratives about his personal characteristics -which play a role in transformation of his image from a "poet" into an "epic hero"- will be viewed.