İkinci Dünya Savaşı Dönemi (1939-1945) Türk Siyasetinin Köşe Yazıları Üzerinden İnşası: Cumhuriyet Gazetesi Örneği


YALIN B.

e-Journal of New World Sciences Academy, no.7, pp.93-116, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: e-Journal of New World Sciences Academy
  • Journal Indexes: Educational research abstracts (ERA)
  • Page Numbers: pp.93-116
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to explore the approaches of
journalists/columnists regarding the directive of “avoiding criticism”
about internal politics and regarding the politics of balance, which
constituted the main axis of Turkish foreign policy during the period.
To this end, a total of 11,078 columns and 10,434 titles published in
Cumhuriyet between 1938 and 1946 were examined using the content
analysis method. It was concluded at the end of the study that while
neutral titles on foreign politics had the highest rate, negative
titles on domestic politics had the lowest rate; which indicates that
the stances taken by journalists/columnists in the period were in line
with the approach of the government on domestic and foreign politics.
Keywords: Second World War, Turkish Press, Propaganda,
Cumhuriyet Newspaper
Araştırmanın amacı, İkinci Dünya Savaşı Türkiye’sinde iktidarın
iç siyasetle ilgili olarak “olumsuz yorum yapılmaması talimatı”na; dış
siyasetle ilgili olarak ise uluslararası ilişkilerde yürüttüğü “Denge
Siyaseti”ne ilişkin gazetecilerin/köşe yazarlarının yaklaşımlarının
keşfedilmesidir. Bu amaçla, Cumhuriyet Gazetesi’nde 1938-1946 yılları
arasında yayınlanmış toplam 11,078 köşe yazısı ve 10,434 köşe yazısı
başlığı içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Araştırma sonucunda,
diğer sınıflandırma ölçütlerine göre, dış politika ilgili yorumsuz
başlıkların en yüksek, iç politika ile ilgili negatif başlıkların ise
en düşük orana sahip olduğu dolayısı ile gazetecilerin/köşe
yazarlarının yaklaşımının iktidarın iç ve dış siyasetle ilgili
yaklaşımına uygun olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İkinci Dünya Savaşı, Türk Basını,
Propaganda, Cumhuriyet Gazetesi